How great leaders inspire action. Simon Sinek

Waarom zijn sommige organisaties wel succesvol en anderen niet? In zijn model ‘The Golden Circle’ (ook wel ‘Start with why’) gaat Simon Sinek uit van drie niveaus waarop organisaties en mensen opereren: wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet. Zijn stelling is dat meestal de derde vraag onderbelicht blijft en daarmee écht succes uitblijft.

Volgens Sinek raak je mensen alleen als je de waarom-vraag kunt beantwoorden en als het geloof daarin overeenkomt met het geloof (hoop) van de mensen. Waarom draait niet om winst te maken. Dat is het resultaat. Bij ‘waarom’ draait het om je purpose. Waar doe je het voor? Waarom bestaat je organisatie? Pas als het duidelijk is waarom een iemand of een organisatie iets doet, kunnen mensen erin geloven.

Een mooi voorbeeld van zijn visie is het antwoord op de vraag waarom mensen kiezen voor een Apple computer:

“Als Apple zoals elk bedrijf zou zijn, zou hun marketing boodschap als volg klinken:
We maken grote computers. Ze zijn gebruiksvriendelijk. Wil je er een te kopen? …
Hier is hoe Apple communiceert: In alles wat we doen, dagen wij de status quo uit, wij geloven in anders denken. De manier waarop wij de status quo uitdagen, is door het maken van prachtig ontworpen producten, eenvoudig te gebruiken, en gebruiksvriendelijk.
En toevallig zijn het grote computers. Wil je er een kopen?”

Zijn hele verhaal heeft hij beschreven in het boek ‘Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action’, maar is ook in onderstaande video te bekijken.

https://youtu.be/qp0HIF3SfI4

Martin Luther King zei: I have a dream … niet … I have a plan …