Maar zeg het dan toch, partijvoorzitters van de meerderheid! Zit niet bang te staren naar die opiniepeilingen, electorale prognoses en dreigementen zoals hieronder. Ja, we weten het: de enige die lijkt te gaan profiteren van vervroegde verkiezingen is de N-VA. Maar is dat werkelijk een reden om opnieuw te zwijgen? Is dat werkelijk een reden om ook nu enkel electoraal te redeneren? Sta je daarmee aan de juiste kant van de geschiedenis?

Zeg het dan, in godsnaam. Hier, ik zal u het voorzeggen. U mag mij gratis plagiëren: ‘Welja, met deze beslissing kan de regering vallen en is de kans reëel dat wij stemmen verliezen. Maar echt, wij verliezen liever verkiezingen dan idealen. Wij verliezen liever zetels dan principes. Wij geloven dat politiek niet enkel over winst gaat, maar ook over waarden. Wij geloven niet enkel in politiek leiderschap maar ook moreel leiderschap. Martelen en folteren, daar doen wij niet aan mee. Samenwerken met een volstrekt totalitair regime, daar doen wij niet aan mee. Schenden van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, daar doen wij niet aan mee. Als wij voor die principes moeten betalen, so be it. Zij zijn het waard. De geschiedenis duurt langer dan de komende vier jaar.’

Het alternatief is dat Theo Francken ootmoedig toegeeft dat hij een zware inschattingsfout heeft gemaakt, zowel bij dat terugsturen naar Soedan als dat voorliegen van de Wetstraat. Dat zou hem sieren. Misschien krijgt hij dan alsnog een kans om zijn beleid te ontdoen van verbale brallerigheid en te focussen op een van de moeilijkste dossiers van deze tijd: het vinden van een moeizaam evenwicht tussen de rechten van het individu en de mogelijkheden van een gemeenschap, tussen de acute noden van vandaag en de grote uitdagingen van de komende decennia.

Beide scenario’s zijn eervol. Maar laat ons alstublieft ophouden met dat beschamende welles-nietes-spelletje dat nu overblaft wordt door het beredeneerde dreigement van een partijvoorzitter. De vraag is niet of de NVA onklopbaar is. De vraag is of de politiek enkel uit cynisme kan bestaan. Zegt u het maar.

David Van Reybroeck